Rotakt Records

NL / FR / EN

TENACE facebook

TENACE blog

 

 

NL

HET PLAN

Tijdens de zomers van 2014 en 2015 zal vzw Convoi Exceptionnel met een binnenschip van 38m, genaamd ‘Tenace’ langs de waterwegen een expeditie ondernemen doorheen België om de onderstroom van dit exceptionele gebied te verkennen en te registreren.

Zij bieden onderdek aan Rotakt Records, dat de boot gebruikt voor een nieuw experiment, nl. het produceren van een muzikaal reisverslag van deze tocht.

Dit verslag zal documenteren wat ons in België verbindt over de taalgrenzen heen en focust op samenwerking en solidariteit. Op elke locatie nodigen we creatieve zielen uit ons iets mee te geven dat de artiesten op de volgende halte kan inspireren. Dat kan bv. een audio opname zijn, een instrument, een aantal muzikanten, een opdracht, een tekst enz… Zo geven we de artiesten de mogelijkheid om verder te breien op wat vooraf ging. Zo kunnen in één opname de geluiden en invloeden van verschillende steden te horen zijn.

Voor het registreren hiervan wordt in het ruim van de boot een opnamestudio ingericht. Deze zal zich in de concertzaal bevinden, de zaal wordt m.a.w. de opnameruimte. Met het onderweg (uit)gevonden materiaal zal achteraf een compilatieplaat worden geproduceerd. Bestel uw exemplaar hier!

Deze plaat zal uitgebracht worden door Rotakt Records, bij voorkeur op vinyl. Om dit te kunnen financieren zal deze op voorhand te koop zijn op de boot tijdens de hele tocht, zo wordt ook vermeden dat er teveel/te weinig platen geperst worden.
De plaat zal uitgebracht en voorgesteld worden in de daarop volgende zomer.

De geplande route voor 2014 is momenteel Antwerpen-Luik-Charleroi-Brussel. In 2015 gaan we langs Brussel, Mons,Kortrijk, Gent en Oostende. Voor elke geplande stopplaats worden momenteel contacten gelegd met lokale collectieven/cultuurhuizen/artiesten om een gezamenlijk plan op te stellen voor de activiteiten.

Naast een studio beschikt de boot ook over een bar en een keuken.

De bar fungeert als contact en infopunt. Hier kunnen locale of zelfgebrouwen drankjes meegegeven worden voor de volgende stopplaatsen en gedegusteerd worden.

Voor de keuken voorzien wij een formule waarmee we reeds in het verleden met succes hebben geëxperimenteerd, nl. Eten met Mate(n) en Gewichten: we nodigen locale koks uit om hun gerechten voor te stellen, die dan per gewicht aan democratische prijs worden verkocht aan de gasten.

We willen de koks stimuleren zo duurzaam mogelijk te werk te gaan, bv door het gebruik van lokale en eerlijke produkten en het vermijden van overschotten.

 

 

 

 

FR

LE PLAN

Au cours de l’été 2014 et 2015, l’association de nos amis Convoi Exceptionnel asbl entreprendra, avec une barge de 38m, appelé « Tenace », une expédition à travers la Belgique pour explorer et régistrer le sous-jacent de cette région.

Ils offrent un abri à Rotakt Records, le label de Capsule, qui va faire un récit de ce voyage musical.

Le Tenace amarre dans diverses villes Belges et cherche des âmes créatives pour créer de la nouvelle musique dans le bateau, et de donner quelquechose pour inspirer les artistes sur le prochain stop. Ainsi, ils donnent les artistes la possibilité de continuer à travailler sur ce qui a précédé. Dans un enregistrement, des sons et des influences de différentes villes seront entendus.

Dans la cale du bateau, un studio mobile sera installé pour enregistrer ce récit. En 2015, un vinyl de compilation avec le matériel enregistré sortira.
Soutenez le projet et commander votre exemplaire ici!

Pour chaque arrêt des contacts sont pris avec les collectivités locales, les centres culturels et les artistes pour établir ensemble un plan d’activités.

Apart d’un studio le bateau dispose également d’un bar et d’une cuisine. Nous invitons les chefs locaux à proposer leur plats, qui sont ensuite vendus par poids aux clients à des prix raisonnables.

ROUTE 2014: 
Anvers
Liège
Charleroi
Bruxelles

ROUTE 2015: 
Bruxelles
Mons 
Courtrai 
Gand 
Oostend

 

 

 

 

EN

THE PLAN

During the summers of 2014 and 2015, Convoi Exceptionnel will organize an expedition through Belgium on the Tenace, a 38m long ship, to discover and capture the undercurrent of this exceptional land.

Rotakt Records will be on board, and they'll use the boat for their next endeavor: producing a musical travelogue of the journey.

This travelogue will document what connects the Belgium people and will focus on collaboration and solidarity. At each location we will invite creative souls to leave something on the boat that can inspire the artists at the next stop. This could be an audio recording, an instrument, musicians, a text, etc… This way we can offer the artists the possibility to continue on what preceded.

There will be a recording studio on the ship, and from the material that has been collected, Rotakt Records will distill an album from the recordings made along the way.This album will be sold in advance on the Tenace before being distributed to the general public in 2015. Preorder here!

Our friendly bar, open to the public on a regular basis, will serve as a contact and information point and we will be selling local and home-brewed drinks from the places we've passed. Opening hours and more information will be announced on our Facebook page and blog (in Dutch).

ROUTE 2014: 
Antwerp
Liège
Charleroi
Brussels

ROUTE 2015: 
Brussels 
Mons 
Kortrijk 
Ghent 
Ostend